SELENOID VALF KMP 24V

SELENOID VALF KMP 24V 387006286001

SELENOID VALF KMP 24V